Regulamin

MISTRZOSTWA AMATORÓW W CROSS- TRIATHLONIE

 CEL IMPREZY

Popularyzacja triathlonu.
Propagowanie aktywnego spędzania czasu i współzawodnictwa sportowego.
Promocja Małopolski jako terenów rekreacyjno-sportowych.
Umacnianie więzi społecznych poprzez ruch i sport.

ORGANIZATOR:

FUNDACJA FRYDMAN TRIATHLON

KOMANDOR ZAWODÓW

LUCJAN HABIEDA

 

BIURO ZAWODÓW

Przystań Zamajerz – Niedzica

info@mocarnyzboj.pl

www.mocarnyzboj.pl

 

TERMIN I MIEJSCE

Termin:             25.05.2019 r.  g. 11:30

Start:                 Przystań w Czorsztynie

Meta:               Plaża Zamajerz w Niedzicy, k/ Nowego Targu, woj. małopolskie

Dystans:           48 km

MOCARNY  ZBÓJ”

pływanie         – ok. 1,3 km odcinek – akwen otwarty (w poprzek jeziora – z przystani w Czorsztynie do przystani w Niedzicy)

rower              – ok. 36 km 3 pętle – drogi asfaltowe, polne i szlaki turystyczne (96%) teren górski

bieg                 – ok. 10 km drogi polne i asfaltowe – teren górski

 

KLASYFIKACJA I KATEGORIE WIEKOWE

 Generalna – kobiet i mężczyzn

K     miejsce 1,2,3

M    miejsce 1,2,3

 

Kobiety – K, Mężczyźni – M

K/M: 18 – 24 lat; K/M: 25 – 29 lat; K/M: 30 – 34 lat; K/M: 35 – 39 lat; K/M: 40 – 44 lat; K/M: 45 – 49 lat; K/M: 50-54 lat; K/M: 55 – 59 lat; K/M: 60-64 lat; K/M: 65 – 69 lat; K/M: 70 – 74 lat; K/M: 75 – 79 lat; K/M: 80 lat i więcej

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenie i opłacenie wpisowego w terminie przewidzianym przez regulamin.

Pisemne oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie sportów wytrzymałościowych lub takież zaświadczenie lekarskie.

 

ZGŁOSZENIA

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.

Limit startujących jest ograniczony do 100 zawodników.

Zapisy i płatność online odbywa się przez system zapisów na stronie www.sport-timing.pl

Wysokość wpisowego jest aktualizowana automatycznie w zależności od dnia dokonywania płatności.

Wszystkie użyteczne informacje na temat płatności znajdują się na stronie www.sport-timing.pl

Kontakt w sprawach związanych z zapisami online pod nr tel. 607 844 393 lub na e-maila biuro@sport-timing.pl

Zgłoszenia online będą aktywne do 06.05.2018 r. Późniejsze zapisy tylko w biurze w dniu zawodów.

 

WPISOWE

150 PLN  płatne w terminie do 06.05.2019 r. do godziny 22:00.

Można wykupić pakiet startowy bez koszulki (cena wpisowego -20 PLN).

Mieszkańcy gminy Łapsze Niżne – bezpłatnie.

Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

ZMIANA ZAWODNIKA

Opłacony pakiet startowy, w szczególnych przypadkach losowych, można przekazać na innego zawodnika, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym.

Dodatkowa opłata zamiany na innego zawodnika wynosi 20 zł (płatne przy odbiorze pakietu startowego).

 

NAGRODY

Dla zawodników, którzy ukończą zawody przewidziane są pamiątkowe medale, a dla zwycięzców puchary.

Nagrody rzeczowe będą przyznawane w zależności od pozyskanych sponsorów.

 

UWAGI KOŃCOWE

 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi 06.05.2019 r. o godz. 22:00 lub po wyczerpaniu limitu miejsc.
 3. Odbiór pakietów startowych w dniu 25.05.2019 r. w godz. 8:00 – 10:00.
 4. Limit zawodników wynosi 100 osób.
 5. Start rozpoczyna się „z wody” o godzinie 11.30.
 6. Na start zawodnicy są transportowani statkiem (z przystani w Niedzicy Zamku).
 7. Kask rowerowy jest obowiązkowy. Do strefy zmian zawodnik wchodzi z zapiętym kaskiem na głowie.
 8. Sprzęt audio, w szczególności ze słuchawkami, jest niedozwolony.
 9. W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe, okolicznościowy T-shirt, talon na wyżywienie po zawodach, transport na start.
 10. Zawody będą ubezpieczone od następstw NW.
 11. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 12. Zawody odbywają się przy otwartym ruchu drogowym.
 13. Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu.
 14. Wszystkie sprawy sporne rozpatrywać będzie komisja apelacyjna.
 15. Odbiór wszystkich nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 16. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

OŚWIADCZENIE DOT. ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ OŚWIADCZENIE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Osoby chcące wziąć udział w Mocarnym Zbóju 2019, proszone są również o zapoznanie się z regulaminem przetwarzania oraz udostępniania danych osobowych.

 

PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będę przetwarzane oraz udostępnianie jedynie przez organizatorów Fundację Frydman Triathlon, jak również tylko i wyłącznie na potrzeby Mocarnego Zbója, w tym również w celach promocyjnych wydarzenia. Dane osobowe o których mowa to: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres, nr telefonu, adres mail, klub oraz wizerunek.